რა წარმართავს ქცევებს?


სხეულის რა ნაწილი წარმართავს ადამიანის ქცევებსა და მისწრაფებებს? მეცნიერებაში მეტნაკლებად გათვითცნობიერებული პიროვნება დაუყოვნებლივ უპასუხებს: _ ტვინი! ეს ერთი შეხედვით გონივრული, სინამდვილეში კი არასწორი პოზიციაა.

მიმოვიხედოთ და დავინახავთ: აქ დააწრურუნე