სახტად დავრჩი…


მეტროს ვაგონში მათხოვრები ამოვიდნენ _ ჭუჭყიანიები, დაგლეჯილი ტანსაცმლით. საწყალობელი ხმით ითხოვდნენ 5 თეთრს ავადმყოფი ძმისათვის წამლის საყიდლად. მათ მაყურებელს თვალზე ცრემლი მოადგებოდა. წკაპ

როგორ გავაკეთოთ ბავშვები


შუბლი და თვალწარბი ჩემი აქვს, ტუჩები და ყურები – მამამისის, პაწუა ცხვირი ვისი გამოყვა არ ვიცი. მაგრამ ასეთი გამოვიდა და სწორედ ასეთად უნდა მივიღო. იმიტომ რომ ჩემი შვილია.

აქ დააწრუწუნე