Toefl iBt-ის სტრუქტურა


 Toefl iBT შედგება 4 სექციისგან:

1. მოსმენა

 • ხანგრძლივობა: 60-90 წუთი
 • 3-5- წუთიანი 4-6 ლექცია, თითოეული მათგანი 5 კითხვით
 • 3 წუთიანი 2-3 დიალოგი, თითოეული მათგანი 5 კითხვით
 • რჩევა: შესავალს აკეთებს ერთზე მეტი ინგლისურ აქცენტზე
 • შეფასება: 0-30 ქულა

2. საუბარი

 • ხანგრძლივობა: 20 წუთი
 • 2 დამოუკიდებელი ამოცანა: ისაუბრეთ ნაცნობი თემის შესახებ
 • 4 ინტეგრირებული ამოანა: ისაუბრეთ იმის შესახებ, რასაც წაიკითხავთ და მოუსმენთ
 • რჩევა: მოსამზადებლად გაქვთ 30 წამი, პასუხისთვის – 1 წუთი
 • შეფასება: 0-4 ქულა, როელიც კონვერტირდება 0-30 ქულიან სკალაზე

3. კითხვა

 • ხანგრძლივობა: 60-100 წუთი
 • 3-5 პასაჟი აკადემიური ტექსტიდან, თითოეული დახლოებით 700 სიტყვა
 • 12-14 სიტყვა პასაჟში
 • რჩევა: შეიცავს ლექსიკონს საკვანძო სიტყვების განსამარტავად

 4. წერა

 • ხანგრძლივობა: 50 წუთი
 • 1 ინტეგრირებული ამოცანა: დაწერეთ რასაც წაიკითხავთ და მოუსმენთ
 • 1 დამოუკიდებელი ამოცანა: არგუმენტირებული ესე
 • რჩევა: მოითხოვს ბეჭდვას
 • შეფასება: 0-5 ქულა, რომლეიც კონვერტირდება 0-30 ქულიან სკალაზე

თითოეული მათგანი ფასდება 0-დან 30 ქულამდე (საერთო ჯამური ქულა 120). შეფასება ხელმისაწვდომი ხდება გამოცდიდან 15 სამუშაო დღის განმავლობაში ონლაინ. ამავე პერიოდში მიიღებენ მას თქვენს მიერ არჩეული სასწავლო დაწესებულებები. ტესტის შედეგების გამოყენების ვადა არის ჩაბარებიდან 2 წელი.

Toefl iBT-ისთვის ონლაინ რეგისტრაცია


როგორც ერთ-ერთ წინა პოსტში ვწერდი, ტოეფელის გამოცდისათვის რეგისტრაცია რამდენიმე გზით ხდება: ფოსტის საშუალებით, ტელეფონით, ან ტოეფელის ცენტრში ან ონლაინ სააპლიკაციო ფორმის საშუალებით. ჩემთვის ყველაზე სწრაფი და მარტივი გზა ეს უკანასკნელია.

რა გჭირდებათ ონლაინ რეგისტრაციისთვის:

 • ინტერნეტში ჩართული კომპიუტერი
 • 160$ საკრედიტო ბარათის ანგარიშზე. შეიძლება ნებისმიერი ბარათის გამოყენება, რომელსაც მოქმედების ვადა ჯერ არ გასვლია. მათ შორის ვიზა კლასიკი ან ვიზა ელექტრონი.
 •  მცირე დრო: დაახლოებით 3-5 წუთი.

ტოეფელის გამოცდისათვის სააპლიკაციო ფორმა ივსება ინგლისურ ენაზე, ლათინური ასოებით.

ონლაინ რეგისტრაცია შესაძლებელია მხოლოდ ტოეფელის ოფიციალურ საიტზე და სხვაგან არსად. თუ ვინმე სხვაგან გადაგამისამართათ, არ დაუჯეროთ. ასევე არ ენდოთ მათ, ვინც გეტყვით, რომ ეს ფასიანი სერვისია. ზოგჯერ ამ მარტივი პროცედურის გავლაში ანაზღაურებას ითხოვენ. არ ღირს სხვას გადაუხადოთ იმაში, რისი გაკეთებაც თავად შეგიძლიათ.

ტოეფელის საიტზე ანგარიშის გახსნა არის უფასო. თანხის გადახდა ხდება მხოლოდ გამოცდაზე რეგისტრაციისათვის. დღეისათვის ოფიციალური გადასახადი არის 160$. თუმცა დროთა განმავლობაში შეიძლება ადმინისტრაციამ ფასი შეცვალოს. ამიტომ რეგისტრაციამდე საიტზე კიდევ ერთხელ გადაამოწმეთ ხოლმე.

რა ნაბიჯები უნდა გაიაროთ საგამოცდო რეგისტრაციამდე?

 პირველ რიგში, შედით ტოეფელის ოფიციალურ საიტზე. ზედა მარჯვენა კუთხეში დააჭერთ My Toefl iBT account.

შედეგად გამოჩნდება შემდეგი ფორმა:

 დააჭერთ New User?-ის ქვემოთ Sign Up-ს და დაიწყებთ ეკრანზე გამოსული ფორმის შევსებას. ეს არის მარტივი ანკეტა, სადაც პირადი და საკონტაქტო მონაცემები უნდა შეიყავანოთ. ფორმა უნდა შეავსოთ ლათინური ასოებით, სახელი დაწეროთ ზუსტად ისე, როგორც ოფიციალურ დოკუმენტებშია. მაგალითად, თუ პასპორტში გიწერიათ Giorgi, ანკეტაში არ დაწეროთ George. წინააღმდეგ შემთხვევაში გამოცდის დღეს იდენტიფიკაციის პრობლემა შეიქმნება.

წითლად მონიშნული გრაფები სავალდებულო შესავსებია, თუ მონაცემს არ შეიყვანთ, შემდეგ გვერდზე არ გადავა და საბოლოო ჯამში რეგისტრაციას ვერ მოახერხებთ.

გრაფაში Country/Location of Residency – მიუთითეთ ფაქტიური საცხოვრებელი ქვეყანა. ეს არ არის ჩაწერის ადგილი, არამედ მისამართი, სადაც რეალურად იმყოფებით და სადაც  შემდეგში მოხდება ქულების გამოგზავნა, ამიტომ შეავსეთ სწორად. First/Given name – სახელი, Last/Family name – გვარი. Address line 1-ში, ბინისა და ქუჩის ნომერი (ჯერ ბინა, შემდეგ ქუჩა). თუ მისამართი მეტისმეტად გრძელია, მეორე და მესამე გრაფებში გააგრძელებთ.  10 Javakhishvili street.

ცალკე გრაფა აქვს ქალაქს, ამიტომ ქუჩასთან ერთად ქალაქის სახელი არ ჩაწეროთ.

სავალდებულო შესავსებში არ არის საფოსტო კოდი, თუმცა სასურველია რომ მიუთითოთ. თუ არ იცით თქვენი ქუჩის კოდი, მოძებნეთ საქართველოს ფოსტის საიტზე.

 დაბადების თარიღი: თვე, რიცხვი, წელი ოთხნიშნა რიცხვით.

ამის შემდეგ აუცილებელია საკონტაქტო ინფორმაციის შევსება. სავალდებულოა ტელეფონის ნომრის ჩაწერა (ტელეფონის ნომერი უნდა შეიცავდეს ქვეყნისა და ქალაქის კოდებს: + 995 (ქალაქის ან მობილური ოპერატორის კოდი) 123456).

იმ შემთხვევაში თუ ელექტრონული ფოსტით გირჩევიათ კონტაქტი, ჩაწერეთ მოქმედი მისამართი და მონიშნეთ E-mail. თუ გსურთ რომ პერიოდულად მიიღოთ ცნობები სიახლეებისა და სპეციალური შემოთავაზებების შესახებ, მონიშნეთ შესაბამისი გრაფა.

იმ შემთხვევაში, თუ გაერთიანებულ სამეფოში ან ავსტრალიაში აპირებთ სწავლას, მუშაობას ან დასახლებას, ანკეტაში უნდა შეიტანოთ საკუთარი საპასპორტო ან ID მონაცემები.

გარდა ამისა, უნდა ამონიშნოთ ქვეყანა, სადაც დაიბადეთ, მშობლიურ ენა, მოქალაქეობა და ქვეყანა, სადაც ცხოვრებას, დასახლებას ან მუშაობას აპირებთ. დანარჩენი გრაფების შევსება არ არის სავალდებულო.

შემდეგ უნდა მონიშმოთ Yes I agree terms and conditions და დააჭიროთ Continues-ს.

ბოლო ეტაპი არის სამომხმარებლო სახელისა და პაროლის შექმნა. სახელი უნდა იყოს 6-16 სიმბოლო, არ არ უნდა შეიცავდეს სპეციალურ სიმბოლოებს (როგორიცაა @$^*&#_-$)

პაროლი უნდა იყოს 8-16 სიმბოლო და შეიცავდეს დიდ და პატარა ლათინურ ასოებსა და რიცხვებს. უსაფრთხოების მიზნით არ შეიძლება სამომხმარებლო სახელის, გვარის ან სახელის გამოყენება პაროლად.

შემდეგ საიდუმლო კითხვის შექმნის დროა. სისტემა თავადვე გთავაზობთ რამდენიმე ვარიანტს, ამოირჩიეთ და შეავსეთ ერთ-ერთი. პაროლის დავიწყების შემთხვევაში ეს დაგეხმარებათ.

შემდეგ დააჭირეთ continue-ს. შედეგად ეკრანზე გამოვა თქვენი სარეგისტრაციო მონაცემები. თუ რამე შეგეშალათ შეგიძლიათ შეასწოროთ, შემდეგ კი დააჭირეთ confirm-ს.

ახლა როდესაც ექაუნთი შექმნილია, შემდეგ ეტაპზე უნდა გადახვიდეთ: დარეგისტრირდეთ ტოეფელის გამოცდისთვის.

სისტემაში შესვლის შემდეგ ეკრანზე გამოდის ასეთი ფორმა:

უნდა დააჭიროთ Test Registration and Orders-ის ქვემოთ Register/Order-ს. გამოჩნდება  შემდეგი ფორმა:

ამოარჩიეთ Teofl Test. შემდეგ I So Sign and Agree.

ქვეყნის არჩევის შემდეგ გამოდის ქალაქები, სადაც ტოეფელის ოფიციალური ცენტრებია. საქართველოს შემთხვევაში ეს არის აღ. საქართველო (თბილისი) და ბათუმი.

ქვემოთ უნდა მონიშნოთ სასურველი თარიღები 60 დღის შუალედით. მაგალითად 22 სექტემბრიდან 24 ნოემბრამდე. უფრო დიდ შუალედს სისტემა უბრალოდ არ გაჩვენებთ.

Search-ზე დაჭერის შემდეგ გამოდის ყველა იმ საგამოცდო ცენტრის ჩამონათვალი, რომელიც თავისუფალია მოცემული პერიოდის განმავლობაში. ორგანიზაციების დასახელება, მისამართი, ხელმისაწვდომი დღები და საათები.

სასურველი დროისა და ადგილის არჩევის შემდეგ გამოდის სრული ინფორმაცია.

შემდეგ უნდა აირჩიოთ როგორ გირჩევიათ ქულების მიღება: მხოლოდ ონლაინ თუ საფოსტო გზავნილის სახითაც.

შემდეგ ეტაპზე შეგიძლიათ მონიშნოთ 4 უნივერსიტეტი, სადაც ETS უფასოდ გაგზავნის ქულებს. იმ შემთხვევაში, თუ არჩევანი გაკეთებული არ გაქვთ, შეგიძლიათ ეს გრაფები ღიად დატოვოთ. თუმცა ტესტის ჩაბარების შემდეგ ქულების გაგზავნა უკვე ფასიანი იქნება – თითოეული მისამართისთვის 17$.

სასურველი უნივერსიტეტის მოძებნა მარტივად შეიძლება: ინდივიდუალური კოდით, სახელით, ან ქვეყნის მიხედვით.

უნივერსიტეტის არჩევის შემდეგ უნდა განსაზღვროთ რომელი დონის/სკოლის სტუდენტობა გსურთ. Undergraduate – ბაკალავრიატი, graduate – მაგისტრატურა, შეიძლება ასევე გამოჩნდეს კონკრეტული სკოლების დასახელებები.

ამის შემდეგ ჩამოშალეთ დეპარტამენტთა ჯგუფების ჩამონათვალი

შემდეგ – კონკრეტული დეპარტამენტები:

ბოლო ეტაპია სტატისტიკური კითხვების შევსება, როგორიც არის რისთვის გსურთ ტოეფელის ჩაბარება და ა.შ. თუმცა ეს არ არის სავალდებულო, სურვილის შემთხვევაში შეგიძლიათ გამოტოვით.

შემდეგ დათანხმება სარგებლობის პირობებზე:

Value Pack – ფასიანი მომსახურებებია, რომელიც ნებაყოფილობითია. თუ ზედმეტი $-ების დახარჯვა არ გსურთ, No, thanks მონიშნეთ და გააგრძელეთ.

ბოლო ეტაპი არის საგამოცდო თანხის გადახდა ელექტრონული სახით ან ვაუჩერით. ელექტრონული გადახდისათვის აუცილებელია საკრედიტო ბარათი ანგარიშზე სათანადო თანხით. დღეისათვის ეს არის 160$. მონიშნეთ Electronic Payment და გააგრძელეთ ფორმის შევსება.

მონიშნეთ ვიზა და გადადით შემდეგ ეტაპზე.

 შეიყვანეთ მისი მონაცემები: ბარათის ტიპი, ნომერი, მოქმედების ვადა Card Verification Code, რომელსაც მის უკანა მხარეს იპოვით. Billing Information-ში მონიშნეთ Use Ship to name too Bill to name და Use ship to Address to Bill to address და ავტომატურად ჩასვამს პირად მონაცემებსა და მისამართს. შემდეგ დაამთავრეთ რეგისტრაცია.

ბოლო ეტაპზე შეამოწმეთ ელექტრონული ფოსტა. აქ უნდა იყოს confirmation email, სადაც დაწვრილებით ეწერება გამოცდის დრო, ადგილი, წარსადგენი დოკუმენტები.

ამით Toefl iBT-ის გამოცდისათვის რეგისტრაცია დასრულებულია. ისღა დაგრჩენიათ მოემზადოთ და დანიშნულ დროს საგამოცდო ცენტრში მიხვიდეთ.

წარმატებას გისურვებთ! 🙂

Toefl PBT ჩაბარება თბილისში


Paper-based ტოეფელი თბილისში ბარდება! და გაცილებით მარტივად, ვიდრე iBT. რა არის საჭირო ამისათვის?

– სულ მცირე 10 დღით ადრე დარეგისტრირდე გამოცდისთვის საერთაშორისო განათლების ცენტრში.

– გამოცდის ფასები დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენი კაცი აბარებს ერთდროულად: თუ აბარებს მარტო ერთი ღირს – 250 ლ. 2-3 თუ აბარებს – 180. 4 დან 6 მდე 160. 7 დან 9 მდე 150 და ა. შ. ფასი მცირდება ჩამბარებელთა რაოდენობის ზრდასთან ერთად.
ფასი შეიცავს ტესტის საფასურს და ასევე გაგზავნა-გამოგზავნის ღირებულებას.

რაში გჭირდებათ ტოეფელის სერთიფიკატი?

1. თქვენი უნივერსიტეტის ენის მოთხოვნის დასაკმაყოფილებლად

2. საზღვარგარეთ სწავლისათვის

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაუკავშირდით:

საერთაშორისო განათლების ცენტრი

(სოროსის ფონდის შენობა)

ჭოველიძის ქუჩა # 10

ტელ: (99532) 25 26 15 (ნათია ან ხათუნა)

ტოეფელის საგამოცდო ცენტრები საქართველოში


ტოეფელის გამოცდაზე გასვლა შესაძლებელია მხოლოდ სპეციალურად აკრედიტებულ ცენტრებში, მისი პერსონალის უშუალო ზედამხედველობით. დასახელება “Internet Based Test (IBT)” ნუ გაფიქრებინებთ, რომ ტოეფელის ჩაბარება შეგიძლიათ საკუთარი პერსონალური კომიუტერიდან, ან თუნდაც ინტერნეტ-კაფედან. ტოეფელის ადმნისტრაცია გამორიცხავს ნებისმიერ ასეთ მცდელობას. ისინი მხოლოდ მათ მიერ აკრედიტებულ საგამოცდო ცენტრებში იძლევიან გამოცდის ჩაბარების საშუალებას. წკაპ

რა არის ტოეფელი


toeflტოეფელი – არის ინგლისურის, როგორც უცხო ენის ტესტი. მისი ჩაბარება მოეთხოვება ყველას, ვინც საზღვარგარეთ უმაღლესი განათლების მიღებას აპირებს. ტოეფელი ამერიკული ტესტია, თუმცა შეიძლება ევროპის უნივერსიტეტებმაც მიიღონ მისი ქულები. ტოეფელის ჩაბარება ნიშნავს, რომ სტუდენტს შეუძლია ლექციების გაგება, კომუნიკაცია და წაკითხულის გააზრება ინგლისურ ენაზე. წკაპ