სტიპენდიების კატალოგი. ნაწილი I


Wells Mountain Initiative

ფონდი აფინანსებს განვითარებადი ქვეყნების 35 წლამდე მოქალაქეებს, რომელთაც სურთ ბაკალავრიატის საფეხურზე სწავლა საკუთარ ქვეყანაში, ან სხვა განვითარებად ქვეყანაში და შემდგომ ქვეყნისათვის ამ ცოდნის მოხმარება.

საბუთების გაგზავნის ბოლო ვადა: 1 აპრილი (ყოველწლიურად). სააპლიკაციო პროცესი იწყება ნოემრის ბოლოს ან დეკემბერში.

ყოველწლიურად გაიცემა 20-დან 25-მდე სტიპენდია. იგი ფარავს სწავლის გადასახადს, წიგნებს და სხვა დანახარჯებს.

სააპლიკაციო პროცედურების, საჭირო საბუთების ჩამონათვალისა და სხვა დეტალების გასაცნობად ეწვიეთ ფონდის ოფიციალურ ვებგვერდს.

One thought on “სტიპენდიების კატალოგი. ნაწილი I

  1. შენ რომ დამავიწყდი, არა უშავს ხო?! რასაც დაგპირდი არ დამვიწყებია… შენ დამავიწყდი რატომღაც 😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.