სტიპენდიების კატალოგი. ნაწილი I


კემბრიჯის უნივერსიტეტის სტიპენდიები

კემბრიჯის უნივერსიტეტი ყოველწლიურად გასცემს გულუხვ დაფინანსებას საერთაშორისო სტუდენტეისთივს სწავლების ყველა დონეზე: ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა და დოქტორანტურა.

სტიპენდიების მოძიება კონკრეტული კრიტერიუმების მიხედვით (სწავლების საფეხური, მოქალაქეობა, ფაკულტეტი/სპეციალობა და ა.შ.) შესაძლებელია უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდზე.

One thought on “სტიპენდიების კატალოგი. ნაწილი I

  1. შენ რომ დამავიწყდი, არა უშავს ხო?! რასაც დაგპირდი არ დამვიწყებია… შენ დამავიწყდი რატომღაც 😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.