სტიპენდიების კატალოგი. ნაწილი I


Reach Oxford Scholarship

სტიპენდია განკუთვნილია ოქსფორდის უნივერსიტეტში ჩარიცხული ბაკალვრიატის სტუდენტებისთვის, რომლებიც არიან დაბალშემოსავლიანი ქვეყნებიდან. განაცხადის შეტანა შეუძლია მედიცინის გარდა სხვა ნებისმიერი სპეციალობაზე ჩარიცხულ სტუდენტს.

სტიპენდია ფარავს სწავლის გადასახადს და საცხოვრებელ ხარჯებს. გაიცემა 2-3 სტიპენდია.

დამატებითი დეტალებისა და ინფორმაციისათვის ეწვიეთ უნივერსიტეტის ოფიციალურ ვებგვერდს.

One thought on “სტიპენდიების კატალოგი. ნაწილი I

  1. შენ რომ დამავიწყდი, არა უშავს ხო?! რასაც დაგპირდი არ დამვიწყებია… შენ დამავიწყდი რატომღაც 😦

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.