სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამები CEU-ში


ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი – CEU (უნგრეთი, ბუდაპეშტი) აცხადებს მიღებას 2012/2013 სასწავლო წლისთვის, მაგისტრატურასა და დოქტორანტურაში, შემდეგ აკადემიურ ფაკულტეტებსა და პროგრამებზე:

** ეკონომიკა (MA, PhD)
** გარემოს დაცვა და პოლიტიკა (MS, PhD, MS – გარემოს დაცვაში, პოლიტიკასა და მენეჯმენტში (MESPOM, Erasmus Mundus)
** გენდერული სწავლება და კულტურა (MA, PhD)
** ისტორია (MA, PhD)
** საერთაშორისო ურთიერთობები და ევროპული მეცნიერებები (MA, PhD)
** სამართალი (LLM, MA, SJD)
** მედიეველისტიკა (MA, PhD)
** ნაციონალიზმის სწავლება (MA,PhD)
** ფილოსოფია (MA, PhD)
** პოლიტიკური მეცნიერება (MA, PhD)
** მათემატიკა (PhD)
** სოციოლოგია და სოციალური ანთროპოლოგია (MA, PhD)
** საზოგადოებრივი პოლიტიკა (MA, MAPP, Erasmus Mundus)
** შემეცნებითი მეცნიერება (PhD).

ძირითადი მოთხოვნები: სწავლის გაგრძელების მსურველებს უკვე უნდა ჰქონდეთ უმაღლესი განათლება ან უნდა იყვნენ უმაღლესი სასწავლებლის დამამთავრებელ კურსზე და კარგად ფლობდნენ ინგლისურ ენას.

ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის საგანაცხადო ფორმა შეგიძლიათ მოიპოვოთ უნივერსიტეტის საიტზე: http://www.ceu.hu (მიიღება მხოლოდ online ფორმა)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s