ავე!!!


ავე, ვადიდოთ ძილი რომელიც სასიცოცხლო ძალებით გვავსებს!!!
ავე, ვადიდოთ ჩვენი სიზმრები, რომლებიც გვიფერადებენ წარმოსახვით სამყაროს!!!
ავე, მადიდეთ მეც – თქვენი ღმერთი, დიადი და მიუწვდომელი!!!

ავე მას, ვისაც სამშობლო იმდენად უყვარს, რომ ღვინის ჭიქაში ახრჩობს მოძალებულ უძლურების ბოღმას!!!
ავე, სამგზის ავე თბილისელ გეებს, რომლებიც ყოველწლიურად საქმეს უჩენენ პირდაუღალავი ჭორიკანების
არმიებს!!!
ავე ნორჩ და პერსპექტიულ ბიჭოლა თეთრაძეს თავისი განუმეორებელი ღიპით!!!
ავე მმკ და სმკ რამეთუ არსებობ(დ)ნენ და მრავალფეროვანი გახადეს ჩვენი ცხოვრება!!!
ავე, ავე და კიდევ შვიდგზის ავე კუჭს, რომელც გვაძღობს და ხშირად ცხოვრების კომპასადაც გვევლინება!!!
ავე პრისჩიკებიან ლაწირაკებს, რომლებიც ხარბად ეწაფებიან  ლამარა დეიდას გადამღრძვალ წყალობას!!!
ავე შორენა ბეგაშვილის ლეგენდარულ ძუძუებს, რომელმაც აზრი შესძინა ბევრი ქართველი მამრის არსებობას!!!
ავე საქართველოს ტელევიზიებს – ყველაზე ურთიერთმსგავს ტელევიზიებს მთელ მსოფლიოში!!!
ავე ბოზებსა და ნაძირალებს რომლებიც ხშირად გვეღაღადებიან უმანკოების სახელით!!!
ავე დროს რომელსაც დაუნანებლად მწირავთ და ავე თქვენც, რომლებიც (მ) კითხულობთ და გულში გეღიმებათ, ან დაუყოვნებლივ კლავიატურას იმარჯვებთ კომენტარის დასაწერად!!!

——

ავე, ვადიდოთ ძილი რომელიც სასიცოცხლო ძალებით გვავსებს!!!
ავე, ვადიდოთ ჩვენი სიზმრები, რომლებიც გვიფერადებენ წარმოსახვით სამყაროს!!!
ავე, მადიდეთ მეც – თქვენი ღმერთი, დიადი და მიუწვდომელი!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s