სიტყვით გამოსვლის წინაშე შიშის აღმოცენების მიზეზები და მათი გადალახვის გზები


1. საკუთარ თავში ზედმეტი ჩაძირულობა:
გადალახვის გზა: იფიქრეთ საქმეზე, გაამახვილეთ ყურადღება გამოსვლის შინაარსზე. თქვენს მიერ წარსადგენი პოზიცია უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე თქვენი განცდები

2. საკუთარი შესაძლებლობების შეუფასებლობა
დააჯერეთ თავი, რომ თქვენ ხართ კარგად მომზადებული გამოსვლისთვის და შეგიძლიათ შეატყობინოთ მსმენელებს რაღაც მნიშვნელოვანი.

3. გამოცდილების უკმარობა
ფართოდ გამოიყენეთ დისკუსიაში მონაწილეობის შესაძლებლობები (ოჯახი, სამსახური და ა.შ.). გამხნევდით და მოსახერხებელ შემთხვევაში მოითხოვეთ სიტყვა

4. მსმენელთა მცდარი შეფასება
შეეცადეთ მსმენელში დაინახოთ არა ბოროტი ცენზორები, არამედ გამგებიანი პარტნიორები, რომლებიც კეთილად არიან განწყობილი.

5. “ჩავარდნის” შესახებ მოგონება
შეურიგდით იმ აზრს, რომ ერთ-ერთი თქვენი გამოსვლა მართლაც შეიძლება უიღბლო აღმოჩნდეს, არ მიიღონ მსმენელებმა. ასეთი რამ შეიძლება გამოცდილ ორატორებსაც შეემთხვეთ. ამაზე თქვენი რეაგირება უნდა იყოს მშვიდი: “რა ვუყოთ, შემდეგში უკეთესად გამოვალ”. საკუთარი შეცდომების გათვალისწინება ორატორული ხელოვნების საუკეთესო გზაა.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s